เงื่อนไขการรับ Free Samples

ยอดซื้อทุก 500 บาท = 1 Bonus

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบทุกๆ 500 บาท (หลังหักส่วนลดแล้ว) จะได้รับ 1 Bonus เพื่อแลกรับ Free Samples ไปใช้
โดย Free Sample แต่ละชิ้นจะมีมูลค่า Bonus ไม่เท่ากัน  ลูกค้าสามารถเลือก Free Sample ได้ไม่เกินมูลค่า Bonus ที่ได้รับ
โดยกดพร้อมกับตอนสั่งซื้อสินค้าปกติ (ไม่ต้องแยก Order)

คุณสามารถกดเลือก Free Samples ได้ที่นี่

ตัวอย่าง

ลูกค้าซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท จะได้รับ 4 Bonuses สามารถเลือก Sample อะไรก็ได้ ที่รวมกันแล้วไม่เกิน 4 Bonuses

  • 1+1+1+1 = 4 Bonuses

  • 1+1+2 = 4 Bonuses

  • 1+3 = 4 Bonuses

  • 2+2 = 4 Bonuses

  • 4 Bonuses

http://shop.allaboutyou.co.th/th/145-free-samples