เลขบัญชี

ชื่อบัญชี บริษัท ยูเนียน เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
(สำหรับโอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM) 

 

BBL 

ธนาคาร : กรุงเทพ (BBL)

สาขา : สามแยกไฟฉาย

เลขที่บัญชี : 159-3-070194

 

 

KTB

ธนาคาร : กรุงไทย (KTB)

สาขา : พรานนก

เลขที่บัญชี : 196-6-00408-7

 

 

KBANK

ธนาคาร : กสิกร (KBANK) 

สาขา : แมคโคร จรัญสนิทวงศ์

เลขที่บัญชี : 695-1-00133-1

 

 

SCB

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ (SCB) 

สาขา : สามแยกไฟฉาย

เลขที่บัญชี : 036-303753-4